ABOUT US

About us

We can proudly say that we are the leading specialists in labels and tags manufacturing in the Baltic region. We have over 20 years of experience and knowledge in label manufacturing. Full range of professional equipment and combination of different technologies allow us to produce a wide range of labels specifically tailored to your needs. We value all our customers and are able to meet requirements for both big companies, such as IKEA, as well as small designers.

О нас

Мы гордимся тем, что наша компания — лидер по производству этикеток в Балтийском регионе. Мы производим этикетки более 20 лет, мы знаем об этикетках все. Полный комплекс профессионального оборудования и совмещение различных технологий позволяют произвести любую этикетку, которая вам необходима. Мы ценим всех наших клиентов и способны удовлетворить как запросы таких гигантов рынка как IKEA, так и небольшие дизайнерские компании.

Par mums

Mēs lepojamies, ka mūsu kompānija ir līderis Baltijas reģionā etiķešu ražošanā. Etiķetes mēs ražojam jau vairāk nekā 20 gadus, par etiķetēm mēs zinām visu.
Pateicoties profesionālu iekārtu klāstam un dažādām tehnoloģijām, mēs spējam saražot jebkura veida etiķetes, kuras Jums ir nepieciešamas. Mēs novērtējam jebkuru mūsu klientu un esam spējīgi apmierināt gan tāda tirgus „giganta” kā, piemēram, IKEA prasības, gan arī nelielu dizaina uzņēmumu prasības.

about us
002.jpg
labelpro

Meist

Oleme uhked selle üle, et meie firma on Baltimaades etikettide tootmisliider. Me toodame etikette juba üle 20 aasta ning teame etikettidest kõike! Professionaalse varustuse täiskompleks ja erinevate tootmisviiside kombineerimine võimaldab meil valmistada etikette
täpselt teie soovidele.

Me hindame igat meie klienti ja oleme võimelised täitma ka selliste turugigandidele nagu IKEA, kui ka väiksemate disaini kampaaniate erisoove!

Apie mus

Mes didžiuojamės tuo, kad mūsų kompanija – etikečių gamybos lyderė Baltijos regione.
Mes gaminam etiketes virš 20 metų, mes žinom apie etiketes viską. Pilnas kompleksas profesionalių įrenginių ir įvairių technologijų suderinimas/kombinavimas leidžia pagaminti bet kokią etiketę kokios Jums reikia.

Mes vertinam visus mūsų klientus ir galime patenkinti , ir rinkos gigantų, tokių kaip IKEA  ir nedidelių dizainerių kompanijų užklausas.

Über uns

Wir sind stolz darauf, dass unser Unternehmen ein Führer in der Herstellung von Etiketten in der Ostseeregion ist . Wir produzieren Etiketten für mehr als 20 Jahren und wissen alles über das Etikett. Umfassendes Angebot an professionellen Ausrüstung und die Kombination verschiedener Technologien machen es möglich, jedes Etikett zu erzeugen, die Sie benötigen. Wir schätzen alle unsere Kunden und sind in der Lage, sowohl die Anforderungen der Marktriesen wie IKEA und kleinen Design-Unternehmen zu erfüllen.